Verklaring omtrent gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens gedurende de volledige sollicitatieprocedure is zeer belangrijk voor ons en we willen dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze website.

Wij

Tech Data AS B.V.,

zijn het verantwoordelijke kantoor, zoals gedefinieerd door de wetgeving inzake gegevensbescherming. De Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming is van toepassing.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn specifieke informatie over de persoonlijke of materiële omstandigheden van een bepaalde persoon of een identificeerbare natuurlijke persoon. Dat omvat informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Als u ons persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure meedeelt, zullen die gegevens worden onderverdeeld in de volgende gegevenstypes en -categorieën voor het opnemen, verwerken en/of het gebruik:

 • persoonsgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, einddiploma)
 • communicatiegegevens (telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres)
 • informatie verstrekt door derden (bv. kredietagentschappen of uit openbare registers)
 • gegevens met betrekking tot de evaluatie en beoordeling tijdens de sollicitatieprocedure
 • gegevens met betrekking tot uw opleiding (school, beroepsopleiding, militaire/civiele dienst, diploma, doctoraat)
 • gegevens met betrekking tot uw arbeidsverleden, opleidingsprogramma's voor certificaten en referenties
 • gegevens met betrekking tot andere kwalificaties (bv. talenkennis, computervaardigheden, vrijwilligerswerk)
 • sollicitatiefoto
 • informatie over het gewenste salaris
 • sollicitatiegeschiedenis

3. Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Wij zullen de persoonlijke gegevens die u hebt overgedragen uitsluitend binnen de Tech Data AS GmbH group of companies groep bedrijven gebruiken om uw sollicitatie voor de geadverteerde functie te verwerken. Alleen personen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, zullen over uw persoonsgegevens worden ingelicht. Alle medewerkers die belast zijn met de gegevensverwerking zijn verplicht de geheimhouding van uw gegevens te respecteren. We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u heeft goedgekeurd dat die gegevens worden doorgegeven, of we verplicht zijn de gegevens door te geven als gevolg van wettelijke bepalingen en/of ambtelijke of rechterlijke bevelen. Bij een sollicitatie wordt een account op ons carrièreportaal gecreëerd om de sollicitatie te bekijken en te beheren. Tijdens het sollicitatieproces krijgt u de mogelijkheid om het proces en ons bedrijf optioneel online te beoordelen bij de onafhankelijke dienstverlener softgarden e-recruiting GmbH. Deze feedback kan verschijnen op het beoordelingsplatform van softgarden en kununu GmbH.

4. Verwerking bestelgegevens

Op basis van een speciale overeenkomst op de in opdracht gegeven verwerking van persoonsgegevens worden uw persoonsgegevens op onze verantwoordelijkheid verzameld, verwerkt en gebruikt door het bedrijf

 • softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, D-10789 Berlijn,

als onderdeel van de in opdracht gegeven gegevensverwerking volgens artikel 11 van de Duitse wet op gegevensbescherming (BDSG) in overeenstemming met de wettelijke specificaties. Echter, in termen van gegevensbescherming betekent dat niet dat uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Wij Tech Data AS B.V.blijven verantwoordelijk tegenover u onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

U heeft echter de mogelijkheid softgarden e-recruiting GmbH uw toestemming te geven voor het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens (deel 2) die u ons tijdens de sollicitatieprocedure meedeelt voor eigen commerciële doeleinden in overeenstemming met de specificaties uit artikel 28 van de BDSG. Uw afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming is daarvoor vereist.

Het geven van een dergelijke toestemming is altijd vrijwillig. Als u ervoor kiest softgarden e-recruiting GmbH geen toestemming te geven, zal dat geen enkel effect hebben op de sollicitatieprocedure die we voeren.

5. Bewaring en verwijdering van gegevens

Uw gegevens worden automatisch verwijderd binnen zes maanden nadat de specifieke sollicitatieprocedure is voltooid. Dat geldt niet als de wettelijke bepalingen verwijdering weerspreken, verdere opslag nodig is als bewijs, of u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere bewaartermijn.

6. Talentpool

Als u besluit om lid worden van de talentpool, zal de gehele groep bedrijven toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens bij het invullen van vacante posities. U kunt lid worden van de talentpool door een uitnodiging van een rekruteerder te aanvaarden of door het Maak contact-formulier proactief te gebruiken.

7. Het gebruik van cookies

We gebruiken over het algemeen geen cookies op onze website. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden sessiecookies gebruikt die de gegevens in het geheugen van uw browser opslaan voor technische sessiecontrole. Die gegevens zijn niet persoonlijk en worden ten laatste verwijderd wanneer u uw browser sluit. Wij willen u erop wijzen dat u uw browser zodanig kunt instellen dat die geen cookies accepteert, of u een waarschuwing geeft wanneer er cookies worden verzonden.

8. Beveiliging

We nemen alle nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Uw gegevens worden opgeslagen in een veilige werkomgeving waar het publiek geen toegang toe heeft. Uw gegevens worden versleuteld voor overdracht met behulp van wat wordt aangeduid als Transport Layer Security (TLS) technologie. Dat betekent dat de communicatie tussen uw computer en onze servers met behulp van een erkende encryptieprocedure plaatsvindt.

9. Recht op openbaarmaking en intrekking

U heeft het recht ons op elk gewenst moment informatie te vragen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen, evenals de herkomst, of ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie die gegevens worden doorgegeven, en het doel van opslag.

U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens voor de beschreven doeleinden op ieder moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst intrekken, zonder dat enige kosten in rekening worden gebracht behalve de overdrachtskosten berekend op basis van de basisvergoeding.

Gelieve ons alle informatiewensen, informatievragen of bezwaren met betrekking tot verwerking van gegevens via e-mail te sturen.